Urmatorul eveniment in:

  • 00 ZILE
  • 00 ORE
  • 00 MIN
  • 00 SEC

Vinerea Mare

  • 06:00 PM
  • str. Uliului nr.6A Cluj-Napoca


Vinerea Mare

44. Era cam pe la ceasul al şaselea. Şi s-a făcut întuneric peste toată ţara până la ceasul al nouălea.
45. Soarele s-a întunecat şi perdeaua* dinăuntrul Templului s-a rupt prin mijloc.
46. Isus a strigat cu glas tare: „Tată*, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!” Şi** când a zis aceste vorbe, Şi-a dat duhul.
47. Sutaşul*, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu şi a zis: „Cu adevărat, omul acesta era neprihănit!”

 

48. Şi tot norodul care venise la priveliştea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept.
49. Toţi* cunoscuţii lui Isus şi femeile care-L însoţiseră din Galileea stăteau departe şi se uitau la cele ce se petreceau.
(Luca 23:44-49)